Verkregen subsidie

Nog meer erkenning door de provincie Gelderland en gemeente Culemborg: voor Olga’s atelier hebben zij een financiële bijdrage geleverd waarvoor namens alle deelnemers ontzettend bedankt!